Welkom

In onze dichtbevolkte wereld staan milieu en volksgezondheid hoog op de prioriteitenlijst. Dit maakt o.a. dat uitstoot van vluchtige koolwaterstoffen (VOC's), en andere chemische verbindingen en stank maximaal beperkt dienen te worden.

Om onze levenskwaliteit te garanderen, ontstaan tal van nieuwe wetgevingen. Steeds meer industrie├źn reageren uit zichzelf in het kader van ISO 14000. Het doel is emissies effici├źnt en betaalbaar onder de grenswaarde te houden voor ze aan het milieu worden vrijgegeven.

HVR heeft een technologie ontwikkeld die aan deze normen voldoet. Het gaat hierbij om MicroGasWash, dat gebruik maakt van een biologisch afbreekbare, onschadelijke vloeistof. Met dit systeem worden VOC's en andere moleculen gebonden en uit rookgassen gefilterd, b.v. opslagtanks, transportvoorzieningen o.a. schepen, treinen of vrachtwagens.