Referenties

In de afgelopen tien jaar zijn MicroGasWash®-systemen geïnstalleerd bij de chemische en petrochemische industrie, rubber en plastic industrie, papierindustrie, olieraffinaderijen en andere. De systemen zijn toegepast bij oppervlaktebehandelingen, galvaniseerprocessen, metaalbehandelingen, textielveredeling, spuiterijbedrijven en andere processen. Sommige afnemers van MicroGasWash®-systemen zijn vermeld onder “Systemen”.

Veel bekende onderzoeksinstituten hebben metingen uitgevoerd op de resultaten die bereikt zijn met MicroGasWash® technologie. Een lijst met instituten kunt u vinden onder “Instituten”.